C/Casablanca 56, 12590 Almenara (Cs)

residus i reciclatge

  • Home
  • residus i reciclatge

Reciclatge

residus i reciclatge

RECOLLIDA DE RESIDUS ALMENARA

  • Rebuig totes les dies excepte dissabte en hivern.
  • Totes les dies en temporada estival.

RECOLLIDA DE VOLUMINOSOS

  • Es tiraran dijous i el servei de l’Ajuntament el replegarà divendres.

Servei gratuït destinat a ciutadans, comerços, comerços i empreses de Almenara.

Horari.

Dilluns, dimarts, dijous i divendres : de 9:00 a 14:00 h de 16:00 a 19:00 h.

Dissabte i diumenge: de 10:00 a 14:00 h.

Dimecres i festius tancat.

Que és?

L ‘ecoparc és una instal·lació on es pot dipositar de forma separada gran varietat de residus generats en l’àmbit domèstic, però que per la seua natura o composició no tenen cabuda en els contenidors convencionals instal·lats en el carrer.

Per què utilitzar l’Ecoparc?

Al contrari de lo que molta gent es pensa, molts dels residus que produïm en les nostres llars són perillosos ( piles, bateries, bombetes de baix consum, aparells elèctrics, envasos de pintura, aerosols etc.)

Utilitzar l’Ecoparc garanteix que el destí final d’aquests residus és l’adequat, i a més, d’aquesta manera reduïm el volum de fem que va al vertader, evitem l’abocament incontrolat dels residus de gran tamany del nostre entorn, i s’aconsegueix estalviar en matèries primes i energia, reutilitzant o reciclant aquests residus.

Qui pot utilitzar l’Ecoparc?

Poden utilitzar l’Ecoparc els particulars, comerços i empreses amb una producció de residus que, per la seua natura o composició, poden semblar-se als productes en els domicilis particulars.

Residus admesos

Olis de cuina
Electrodomèstics, aparells electrònics, ordinadors, mòbils, etc..
Envasos de pintura, vernissos i dissolvents.
Envasos de productes fitosanitaris.
Envasos lleugers.
Envasos de vidre i vidre pla.
Runes de xicotets reparacions domiciliaries.
Mobles i estris.
Paper- cartró.
Piles i bateries.
Restes de poda i jardineria.
Roba i calçat usat.
Tòners i cartutxos de tinta.
Tubs fluorescents i bombetes de baix consum.

Residus no admesos

Animals morts i restes d’animals.
Neumàtics.
Residus industrials.
Residus explosius ( combustibles i pirotècnics).
Residus d’origen sanitari.
Residus radioactius.

Altres serveis de recollida de residus.

Recorda que els contenidors repartits pels carrers es pot dipositar els següents residus:

– Vidre.
– Paper-cartró.
– Envasos lleugers.
– Roba usat i calçat.
– Oli de cuina usat.

On està ubicat.

Polígon trascastell.

Perquè és important reciclar?

Reciclar és un procés senzill que ens pot ajudar a resoldre molts dels problemes creats per la forma de vida actual.

El reciclatge de residus comporta considerables beneficis ambientals en quan a estalvi de matèries primes, energia, aigua i reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle.

Així mateix, aquesta activitat contribueix al desenvolupament econòmic i social a través de la generació d’ocupació i teixit industrial.

Es poden salvar grans quantitats de recursos naturals no renovables quan els processos de producció s’utilitzen materials reciclats. Els recursos renovables, com els arbres, també poden ser salvats. La Utilització de productes reciclats disminueix el consum d’energia i se generarà menys CO2.

És a més destacable a nivell local el benefici econòmic que aporta el reciclatge dels residus, ja que amb això s’evita major despesa de gestió i tractament de els residus sense separar, i s’obté ingressos per la bona gestió. Tot això repercuteix en els costos finals d’aquests serveis. Una milloria en els resultats de producció de residus, comporta una millor gestió a nivell financer.

 

http://Plaça tras Castell, 56C, 12590, Castellón, España

0