C/Casablanca 56, 12590 Almenara (Cs)

L’Ajuntament d’Almenara polvoritza els espais públics per a combatre les caparres

El consistori insta als propietaris que netegen els solars, l’incompliment dels quals podria suposar l’obertura d’un expedient. L’ajuntament bonifica la taxa agrícola a qui tinga netes les seues propietats

La brigada d’obres i serveis de l’Ajuntament d’Almenara ha iniciat una polvorització dels espais públics de la localitat amb l’objectiu de mitigar la presència de caparres detectada en algunes zones que enguany és superior a l’habitual, tal com ha explicat el regidor d’Agricultura, Lorenzo Vicent.

No obstant això, a més de l’actuació de la polvorització, també es demana des de l’Ajuntament d’Almenara als propietaris dels solars i horts que no estiguen nets que s’encarreguen de mantindre les seues propietats en condicions perquè “són focus de tota mena d’insectes com en aquest cas, les caparres, d’animals, així com també unes zones que suposen un alt risc d’incendi”.

Per això, des de la Policia Local, s’està procedint a enviar una sèrie de cartes demanant als propietaris dels solars en sòl urbà i rústic la seua neteja, a més d’advertir que en cas de no realitzar-se s’obrirà el pertinent expedient sancionador. D’altra banda cal recordar que per a incentivar la neteja dels solars, l’Ajuntament d’Almenara, ha creat una bonificació de la taxa agrícola per a afavorir a qui tinga els camps nets.

 

leave a comment

0