C/Casablanca 56, 12590 Almenara (Cs)

L’Ajuntament d’Almenara convoca les beques per a matrícula i transport destinades a universitaris i universitàries

Les beques per a la matrícula es podran sol·licitar fins al 30 d’abril i les de transport entre l’1 i el 30 de juliol

Fins al pròxim 30 d’abril l’alumnat universitari d’Almenara pot presentar la sol·licitud per a les ajudes destinades al pagament de les despeses de la matrícula universitària per al curs 2020-2021 que un any més posa en marxa l’Ajuntament d’Almenara. Amb aquestes ajudes la previsió és finançar fins a un 50% de la despesa que es realitze en la matrícula universitària, tot això amb un màxim de 480 euros per estudiant que complisca els requisits de la convocatòria. L’aportació municipal inicialment prevista és de 10.000 euros. Aquestes ajudes han sigut aprovades en Junta de Govern.

Les sol·licituds es podran presentar a l’ajuntament fins al 30 d’abril. Els estudiants hauran d’aportar en les mateixes les fotocòpies compulsades tant del DNI, com de la matrícula oficial per al curs 2020-2021 juntament amb el resguard del pagament de les taxes corresponents, i també la fotocòpia compulsada de la denegació de la beca bé pel Ministeri d’Educació o per la Conselleria d’Educació. A més també un document bancari amb les dades del compte i titular d’aquesta.

Pel que respecta als requisits, destacar que a aquestes ajudes podran accedir els estudiants que residisquen o estiguen empadronats a Almenara com a mínim amb una antiguitat superior a un any a la data de sol·licitud de la beca o ajuda. A més ha d’estar matriculat en una Universitat Pública o bé en una Universitat Privada, però en aquest cas, només si s’acredita que els estudis no s’imparteixen en la pública. A més s’ha d’acreditar que s’haja sol·licitat ajuda o beca al Ministeri o Generalitat Valenciana i haja sigut denegada. L’últim requisit és que no s’està rebent ajuda de cap altre Ens Públic pel mateix concepte.

BEQUES DE TRANSPORT

D’altra banda, la Junta de Govern de l’Ajuntament d’Almenara també ha aprovat la convocatòria de les beques destinades a finançar el cost del transport dels universitaris i universitàries de la localitat, així com dels estudiants de cicles formatius de grau mitjà i superior. Per a aquestes beques l’Ajuntament d’Almenara destinarà inicialment 5.000 euros.

En aquest cas la beca de transport es podrà sol·licitar a l’ajuntament en el període comprés entre l’1 i el 30 de juliol d’enguany. Es concedirà fins a un import del 50% del total gastat en transport, amb un màxim de 400 euros per sol·licitant. En aquest cas cal assenyalar que s’hauran d’aportar els tiquets o justificants del transport utilitzat per a anar a la facultat o centre educatiu des d’Almenara. S’hauran d’aportar tant els bitllets d’anada com els de tornada. A més s’haurà de presentar les fotocòpies compulsades del DNI, la matrícula oficial del curs i el resguard del seu pagament, així com de la denegació de beca bé del Ministeri, bé de la Conselleria.

A més, tal com succeeix en el cas de les beques de matrícula, també per al transport els estudiants sol·licitants entre els requisits figura que han d’estar empadronat a Almenara al costat de la unitat familiar un any abans de la sol·licitud, així com que han d’estar matriculats en una Universitat pública o en el cas de privada, que es demostre que no hi ha alternativa pública, que s’haja denegat la beca sol·licitada des de Ministeri o Generalitat i que no perceba ajuda de cap ens públic pel mateix concepte.

L’alcaldessa d’Almenara, Estíbaliz Pérez, ha destacat que “un any més des de l’Ajuntament d’Almenara volem oferir ajudes al nostre alumnat universitari, per la qual cosa convoquem aquestes beques per a col·laborar ajudant econòmicament al pagament de la matrícula i el transport” dins de “la nostra política social i educativa”.

deja tu comentario

0