C/Casablanca 56, 12590 Almenara (Cs)

L’Ajuntament d’Almenara convoca la constitució d’una borsa d’ocupació temporal per a monitors i monitores d’activitats de temps lliure infantils i juvenils

Des de demà i durant 10 dies hàbils podran presentar-se les sol·licituds

El Butlletí Oficial de la Província de Castelló ha publicat aquest matí les bases per a la constitució a Almenara d’una borsa de treball temporal de caràcter laboral de monitors i monitores d’activitats de temps lliure, educatiu-infantil i juvenil mitjançant el sistema de concursos oposició. Podran presentar-se les persones majors de 16 anys i que estiguen en possessió del títol de Monitor o monitora d’activitats de temps lliure, educatiu infantil i juvenil o equivalent.

Les persones interessades podran presentar la corresponent instància a partir de demà, dimecres 24 de novembre i durant 10 dies hàbils en el registre de l’ajuntament, bé físicament ben en línia. Les bases es poden consultar en el Butlletí Oficial de la Província de hui 23 de novembre, el tauler d’anuncis municipal o en la Seu Electrònica.

Les persones seleccionades hauran de presentar en la primera fase (Oposició) un projecte tècnic sobre la realització d’una escola de Nadal, Pasqua o Estiu dins de l’oci i temps lliure a Almenara, amb la pertinent presentació i entrevista al qual seguirà una segona (Concurs) on es valorarà la formació, mèrits i experiència.

Les tasques dels monitors i monitores que siguen seleccionats seran entre altres la de desenvolupar activitats educatives de temps lliure conforme al que es planifique, muntar les infraestructures necessàries, adequació de projectes a les característiques dels destinataris, participar en els esdeveniments municipals que requerisquen de monitors i monitores així como altres tasques que siguen encomanades des de l’Ajuntament d’Almenara.

BOP BORSA TREBALL MONITOR/A 

deja tu comentario

0