C/Casablanca 56, 12590 Almenara (Cs)

L’Ajuntament d’Almenara bonificarà en un 50% la taxa agrícola als propietaris que tinguen nets els seus terrenys rurals

La mesura busca afavorir que les zones de cultius abandonats no es convertisquen en focus d’insalubritat

L’Ajuntament d’Almenara a fi de fomentar que els terrenys rurals del terme municipal estiguen nets i en bon estat bonificarà en un 50% la taxa agrícola a aquells propietaris que tinguen els seus camps en condicions, tal com ja es va fer el passat exercici 2020, mesura a la qual es van acollir 164 propietaris de terrenys en la localitat.

La mesura ve determinada segons l’alcaldessa, Estíbaliz Pérez, perquè “busquem aportar solució a un dels problemes que s’estan trobant moltes localitats, com la nostra, que són les zones de cultius abandonats que es converteixen en focus d’insalubritat amb animals, insectes, o plagues que poden passar als camps veïns o fins i tot suposar un risc d’incendi”. Per això “volem incentivar i premiar amb la bonificació del 50% de la taxa als propietaris que tinguen els seus terrenys nets i en bon estat” per a “evitar problemes d’insalubritat en el terme municipal, així com els que puguen afectar camps veïns que sí que estan cultivats correctament”.

SOL·LICITUDS FINS Al 15 DE MARÇ

El propietari interessat a accedir a aquesta bonificació haurà de sol·licitar en el registre d’entrada de l’ajuntament, bé de manera presencial o bé de manera telemàtica, la bonificació per neteja del seu terreny per a la taxa agrícola corresponent a aquest exercici 2021. A partir d’aquesta sol·licitud s’activarà tot el procés que comportarà la comprovació per part de la Guàrdia Rural, que acudirà a verificar que el terreny està net i en condicions. En aqueix cas s’aplicarà la bonificació.

Recordar que amb la taxa agrícola es financen serveis com la guarderia rural, amb dos guardes permanents al llarg de l’any i que es dupliquen en èpoques de collita o quan sorgeixen majors necessitats.

 

leave a comment

0