C/Casablanca 56, 12590 Almenara (Cs)

La Junta de Govern de l’Ajuntament d’Almenara aprova les bases perquè autònoms i microempreses puguen acollir-se al Pla Resistir

A partir de demà i durant 15 dies naturals es podran presentar les sol·licituds

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Almenara ha aprovat les bases perquè les microempreses i autònoms del municipi puguen acollir-se a la concessió directa de les Ajudes Parèntesis del Pla Resisitir impulsat des de la Generalitat Valenciana amb la participació de la Diputació de Castelló i del propi Ajuntament d’Almenara. En aquest cas es destinaran a la localitat 143.522 euros.

Els interessats podran a partir de demà i durant quinze dies naturals sol·licitar les ajudes a l’ajuntament, a les quals podran accedir els autònoms i microempreses amb un màxim de 10 treballadors que es troben en funcionament a data 31 de desembre de 2020, així com que figuren d’alta en la matrícula municipal de l’Impost d’activitats Econòmiques (IAE) de la localitat o bé figuren en el llistat d’exempts d’IAE atesos els requisits legals vigents, sempre que figuren d’alta en el cens d’empresaris, professionals i retenidors.

A més de la pertinent instància, els autònoms i microempreses que tinguen interés en les ajudes hauran de presentar el certificat administratiu de la situació d’alta en la Seguretat Social, la documentació acreditativa del nombre de treballadors a 31 de desembre de 2020 adjuntant els tc2 d’aquest mes. També se sol·licita la documentació justificativa de les despeses corrents incorregudes des del mes d’abril de 2020, igual que el poder de representació del representant legal. També per als exempts d’IAE se’ls sol·licita el certificat de situació censal (model 01 AEAT). Si les sol·licituds no vingueren correctament emplenades es concediria un termini de 5 dies per a l’esmena.

A través d’aquestes ajudes, cada microempresa o autònom que tinga un màxim de 10 treballadors amb la seua sol·licitud aprovada percebrà un fix de 2.000 euros, així com una quantitat fixa de 200 euros per cada treballador afiliat a la Seguretat Social a data de 31 de desembre de 2020.

Cal recordar que els sectors que poden optar a aquestes ajudes venen determinats en l’Annex II del Decret 1/202 del Consell. Alguns d’ells són els establiments d’hostaleria, restauració, posats de menjar i oci nocturn, les empreses d’allotjaments, activitats turístiques o agències de viatges, els autònoms o microempreses relacionades amb les activitats de creacions artístiques o espectacles, així com també les vinculades a les activitats esportives, recreatives i d’entreteniment. També entraran en les ajudes els comerços al detall d’aliments, begudes, tabac, tèxtils, peces de vestir, calçat, i altres productes, bé en llocs de venda o mercats ambulants. En cas que hi haguera excedent en les ajudes, aquest es destinaria a microempreses o autònoms d’altres sectors que també hagueren sigut perjudicats per la pandèmia.

Les microempreses i autònoms interessats podran trobar les bases de la convocatòria tant en la seu electrònica de l’Ajuntament d’Almenara, web municipal i tauler d’anuncis. També podran informar-se en el propi Ajuntament d’Almenara.

L’alcaldessa d’Almenara, Estíbaliz Pérez, ha destacat la “importància d’aquest pla d’ajudes directes d’emergència per als nostres autònoms i microempreses que tan mal l’estan passant en aquesta època de pandèmia, la qual cosa suposarà una injecció econòmica que alleuge la seua situació i puguen resistir en veure’s afectats per les restriccions existents”.

A través del Pla Resisitir es destinaran a la localitat d’Almenara 143.522 euros, que es finançaran en un 15% per l’Ajuntament d’Almenara que aportarà 21.528,30 euros, un 22,5% la Diputació de Castelló que aportarà 32.292,45 euros i un 62,5% per la Generalitat Valenciana que destinarà 89.701,25 euros, entitat que a més serà qui avance els diners.

 

deja tu comentario

0