AUTÒNOMS, TREBALLADORS I ATURATS

ENLLAÇOS D’INTERÉS


L’article 44 de la Llei 43/2003, de forests, relatiu a la prevenció d’incendis forestals, indica que les comunitats autònomes regularan en les forests i àrees contigües l’exercici de totes aquelles activitats que puguen donar lloc a risc d’incendi.

L’article 146 del Reglament de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, forestal de la Comunitat Valenciana, aprovat pel Decret 98/1995, de 16 de maig, estableix que en els terrenys forestals, en els contigus o amb una proximitat menor de 500 metres d’aquells, amb l’autorització prèvia, podrà realitzar-se la crema de marges de cultiu o de restes agrícoles o forestals, així com la crema de canyars, canyissars o matolls lligada a algun tipus d’aprofitament ramader, cinegètic o de qualsevol altre tipus, fora del període comprés entre l’1 de juliol i el 30 de setembre.

Mes informació

El Reial decret 463/2020, de 14 de març, declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. L’article 14, apartat 2.c) del citat Reial decret, relatiu a les mesures en matèria de transport, permet que les autoritats autonòmiques competents en transport públic regular d’ús general de viatgers per carretera puguen establir un percentatge de reducció de serveis en el cas que la situació sanitària així ho aconselle, així com altres condicions específiques de prestació d’aquests, garantint, en tot cas, que els ciutadans puguen accedir als seus llocs de treball i als serveis bàsics en cas necessari.

Mes informació

RESOLUCIÓ de 13 d’abril de 2020, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s’habiliten temporalment determinats centres com a centres d’acolliment temporal d’emergència de caràcter social i sociosanitari en el marc de la pandèmia per Covid-19.

Mes informació

 La present resolució té per objecte concretar l’exercici del control financer permanent (d’ara en avant CFP) per les Intervencions Delegades, sobre aquells actes que adopte durant la vigència de l’estat d’alarma l’Administració de la Generalitat i els seus Organismes Autònoms, en aplicació del que s’estableix en l’Acord del Consell de 20 de març de 2020.

Mes informació

S’ha publicat el DECRET LLEI 3/2020, de 10 d’abril, d’adopció de mesures
urgents  per a establir ajudes econòmiques a treballadors i treballadores afectats per un ERTE.

PRIMER TIPUS D’AJUDA

 • 30.000.000 € per a suport econòmic a les persones treballadores amb
  rendes baixes en centres de treball radicats en la Comunitat Valenciana
 • La tramitació i gestió d’aquestes ajudes s’atribueix a l’Agència Tributària Valenciana
 • La quantia ascendirà a 150 € per persona beneficiària
 
SEGON TIPUS D’AJUDA
 
 • 3.000.000 € per a ajudes urgents per a la conciliació de la vida
  personal, familiar i laboral de les persona que hagen exercit el dret de
  reducció de la seua jornada laboral per a l’atenció a menors, majors o
  dependents al seu càrrec.
 • La tramitació i gestió d’aquestes ajudes s’encarrega a LABORA
 • La quantia de l’ajuda individualitzada ascendirà a:

600 € si la reducció de jornada és d’entre el 81% i el 100%
450 € si la reducció és d’entre el 61% i el 80%
300 € si la reducció és d’entre el 50% i el 60%

Pot consultar tota la informació sobre aquest decret en enllaç següent:

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/11/pdf/2020_2895.pdf

Descàrrega aquestes recomanacions per a abans i després d’acudir al treball, en els desplaçaments i en els centres laborals: Enllaç

El Govern ha posat en marxa l’assistent conversacional Hispabot-Covid19, que funciona a través de WhatsApp.

Per a utilitzar Hispabot-Covid19 a través de WhatsApp, simplement cal guardar el número +34 600 802 802 en els contactes del telèfon i escriure la paraula «hola» en un missatge per a començar la conversa. A continuació, el servei dóna la benvinguda i informa sobre els temes sobre els quals pot aportar informació.

També pots començar conversa fent clic en la imatge adjunta

El Govern ha adoptat una sèrie de mesures urgents en matèria d’ocupació agrària.

Pots accedir a tota la informació fent clic en la següent imatge

Comments are closed.

Close Search Window
Esta web utiliza cookies propias para su correcto funcionamiento. Al hacer clic en el botón Aceptar, aceptas el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos. Ver Política de cookies
Privacidad