C/Casablanca 56, 12590 Almenara (Cs)

El ple d’Almenara acorda una declaració institucional per a demanar que l’Ajuntament puga utilitzar el superàvit i els romanents en la reconstrucció després del coronavirus

L’alcaldessa ha agraït les aportacions i el consens de tots els grups municipals

El Ple de l’Ajuntament d’Almenara va aprovar ahir una Declaració Institucional en relació amb la situació extraordinària provocada pel covid-19 apuntant la necessitat que administracions superiors prenguen mesures econòmiques i legislatives per a facilitar la situació actual i la gestió dels ajuntaments com el cas d’Almenara. Cal recordar que una Declaració Institucional obté sempre el vot favorable de tots els grups municipals que configuren el consistori, en aquest cas el Socialista, grup de Compromís per Almenara, grup Popular i els dos regidors no adscrits. L’alcaldessa Estíbaliz Pérez ha destacat i agraït la bona actitud i el consens aconseguit entre totes les formacions en aquests moments tan delicats.

En la Declaració Institucional s’insta al Govern d’Espanya que autoritze que els ajuntaments puguen disposar del 100% del superàvit independentment que complisquen els criteris d’estabilitat pressupostària amb l’objectiu que es puguen pal·liar els danys ocasionats per la pandèmia i el tancament de comerços i empreses.

A més també es demana al govern d’Espanya que autoritze que els romanents de tresoreria s’utilitzen per a afrontar les mesures que la situació actual requereix, amb una consideració especial amb els ajuntaments que arrosseguen endeutament, perquè no es perjudique la ciutadania.

En aquest cas també es demana una moratòria de dos anys dels Plans Econòmics Financers perquè no suposen un obstacle per a destinar els recursos a la ciutadania. Al mateix temps també es demana al Govern d’Espanya que autoritze les entitats locals a realitzar despeses en serveis per a abordar les mesures necessàries per a abordar els efectes del coronavirus, així com també ajudar a pimes, autònoms, i xicotets comerços per a fer costat al teixit empresarial local.

En la mateixa Declaració Institucional també es demana que les entitats locals participen en els plans i fons que es disposen per al restabliment econòmic i social de les localitats, així com una major participació dels municipis en els fons europeus.

També es demana a la Generalitat un nou model que permeta compaginar amb els ajuntaments l’establiment d’ajudes i subvencions per a arbitrar mesures compatibles i complementàries per a autònoms, pimes i altres col·lectius. A més l’Ajuntament d’Almenara es compromet a coordinar-se amb la Generalitat Valenciana per a salvaguardar els interessos col·lectius de la localitat.

Finalment, els grups polítics, volen posar de manifest que “la riquesa de la nostra terra és el valor col·lectiu” perquè “més enllà de signes polítics, d’aquesta crisi eixim units”.

 

 

 

 

leave a comment

0