C/Casablanca 56, 12590 Almenara (Cs)

Educacio

Educació

Escola Infantil d´Almenara

Matricula curs 021-022

Fase 1: sol·licitud de matrícula.

Horari de lliurament i recollida de documentació.

 • Data : del 25 Maig al 2 de juny 021.
 • Horari:
 • Vesprades: de 16.00 a 18.00 hores

Fase 2: confirmació i formalització de matrícula.

El centre es posarà en contacte amb totes les famílies sol·licitants i se’ls informarà de com es formalitzarà aquesta matricula.

NORMATIVA PER A LA PRESENTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ PER A LA SOL.LICITUD DE

MATRÍCULA DEL CURS 2021-2022.

 • Data de lliurament: del 25 de Maig a 2 de juny.
 • Horari: vesprades de 16.00 h. a 18:00 h.
 • Lloc: C/ Clara Campoamor, s/n (porta principal).
 • LA DOCUMENTACIÓ VINDRÀ EMPLENADA I SIGNADA DES DE CASA.
 • El centre només serà un punt de recollida, NO ES PODRÀ EMPLENAR RES.
 • Imprescindible adjuntar totes les fotocòpies que se sol·liciten.
 • VINDRE AMB MÀSCARA i respectar l’aforament.
 • L’accés serà d’una sola persona, SENSE ACOMPANYANTS.

0