C/Casablanca 56, 12590 Almenara (Cs)

Cultura

Molí d´Arròs

Dilluns a divendres 9:30 a 14 h i 17 a 19 h

Dilluns a divendres 9:30 a 14 h

Biblioteca d´Almenara

Fins al 21 de juliol

Dilluns a divendres 8 a 14:30 h i 17 a 20 h

Dissabtes de 9 a 14 h

Biblioteca platja d´Almenara

Dilluns a divendres 9:30 a 14 h

Dijous 17 a 19 h

De l’1 de juliol al 31 d’agost

Dilluns a divendres 9:30 a 14 h

Dijous 18 a 20 h

0