Via Augusta

La Via Augusta és la calçada romana més llarga de la Hispània romana amb una longitud aproximada de 1500 km que discorrien des dels Pirineus fins a Cadis, vorejant el Mediterrani, una via que també passa per Almenara.

És una de les vies més estudiades, més transitades i millor conegudes des de l'Antiguitat, calçada que apareix en testimoniatges antics. Començava a Cadis, passava per l'actual localitat de La Jonquera, on es prolongava amb la Via Domitia, que vorejava la costa del sud de la Gàl·lia fins a Roma. Va constituir l'eix principal de la xarxa viària a la Hispània romana. Al llarg de les èpoques ha anat rebent diferents noms com a Via Hercúlia o Via Heráclea, Camí d'Anníbal, Via Exterior, Camí de Sant Vicent Màrtir i Ruta de l'Espart. L'emperador Augusto li donaria nom, arran de les reparacions que es van dur a terme sota el seu mandat, sobre els anys 8 i 2 a. C., quan es va convertir en una important via de comunicacions i comerç entre les ciutats i províncies i els ports del Mediterrani. Actualment les carreteres N-IV, N-420, N-340 i l'autopista del Mediterrani (A-7, AP-7, A-70) segueixen en molts trams el mateix itinerari que la Via Augusta. De fet, en alguns trams de l'actual N-340 es va utilitzar la calçada romana fins a principis del segle XX, sent asfaltats en els anys 20, durant la Dictadura de Primo de Rivera.