L'AJUNTAMENT D'ALMENARA CREA UNA BORSA PER A REFORÇAR LA BRIGADA MUNICIPAL ENTRE JUNY I OCTUBRE

27/03/2024

L'Ajuntament d'Almenara ha publicat les bases per a la creació i regulació d'una borsa de treball per a reforçar la Brigada Municipal d'Obres i Servicis entre els mesos de juny i octubre. Les persones interessades podran inscriure's en un únic període que comprendrà des de demà, dijous 28 de març, fins al divendres 3 de maig. L'orde de la confecció de la borsa serà per concurs i s'anirà cridant atenent les necessitats del servici, sempre segons la puntuació obtinguda. Aquesta borsa es correspon amb l'anteriorment denominat “Pla Extra” d'ocupació impulsat des del consistori.

Aquesta borsa d'ocupació temporal es confecciona per a tasques de suport a la Brigada d'Obres per als treballs i necessitats que sorgisquen, com és el cas de neteja de platges, neteja viària, suport per a les festes de la localitat (estiu i patronals), així com d'altres esdeveniments de caràcter lúdic, cultural o esportiu. També serà per a atendre tota mena de necessitats que tinga la brigada a cada moment i que pogueren sorgir.

Entre les novetats d'enguany destaca que hi haurà un únic període d'inscripció, en aquest cas del 28 de març al 3 de maig. També es suprimeix el requisit d'estar situació de desocupació en el moment de la inscripció, per la qual cosa podrà apuntar-se gent que a l'abril estiga treballant, però que tinga la previsió d'estar aturada entre juny i octubre.

Les bases de la convocatòria, els requisits que han de complir les persones aspirants, les característiques del procés de selecció i Tribunal, l'anunci i el model per a la sol·licitud, es poden consultaren el tauler d'anuncis allotjat en la Seu Electrònica de l'Ajuntament d'Almenara (https://almenara.sedelectronica.es/board) , en el Portal de Transparència i en el tauler d'anuncis del consistori.

pla extra 24