C/Casablanca 56, 12590 Almenara (Cs)

Almenara aprovarà el dimarts les bases per a repartir entre les microempreses locals els 56.922 euros excedentaris del Pla Resistir

 

  • En la primera convocatòria es van invertir 86.600 euros entre les 37 empreses sol·licitants, que ja han cobrat
  • L’Ajuntament d’Almenara va sol·licitar realitzar una segona convocatòria perquè pogueren accedir més microempreses i que el muntant global es quedara en el municipi

La Junta de Govern de l’Ajuntament d’Almenara aprovarà dimarts que ve les bases per les quals microempreses locals que no van poder participar en les ajudes parèntesis del Pla Resisitir puguen accedir a les mateixes utilitzant els diners que no va poder repartir-se en el seu moment. D’aquesta manera es quedaran en la localitat els 56.922 euros excedentaris de la primera convocatòria d’aquestes ajudes, després d’ampliar l’àmbit de les mateixes després d’haver-se atés la petició de l’Ajuntament d’Almenara.

L’alcaldessa d’Almenara, Estíbaliz Pérez, ha assenyalat que “després del procés inicial del Pla Resistir amb els requisits marcats per la Generalitat Valenciana van concórrer 37 empreses per a les quals es van poder repartir 86.600 euros que ja s’han pagat, però va quedar un excedent de 56.922 euros que no es va poder invertir en les microempreses locals, per la qual cosa demanem autorització per a ampliar els sectors i empreses que podrien rebre les ajudes, cosa que farem amb aquestes bases, perquè tots els diners repercutisquen a Almenara i així poder fer costat a les nostres microempreses”. El muntant es repartirà a parts iguals entre totes les microempreses que el sol·liciten i complisquen les bases. L’alcaldessa ha informat els portaveus municipals en una Junta realitzada aquesta mateixa vesprada en el consistori.

Així doncs, després de l’aprovació de les bases en la Junta de Govern del pròxim dimarts, les microempreses o autònoms interessats podran sol·licitar les ajudes en els quinze dies naturals següents a la publicación de les mateixes. Els 56.922 euros previstos es repartiran equitativament entre les sol·licituds aprovades i justificades.

Podran sol·licitar les ajudes aquelles microempreses amb un màxim de 10 treballadors, que han hagut de suspendre o reduir temporalment la seua activitat a conseqüència de la pandèmia atesa una sèrie de requisits com que figuren d’alta en la matrícula municipal de l’Impost d’activitats Econòmiques (IAE), que figuren en el llistat d’exempts de l’IAE d’aquest municipi per aplicació dels requisits legals vigents per a això sempre que figuren d’alta en el Cens d’empresaris, professionals i retenidors. A més l’activitat de l’empresa haurà d’exercir-se en el terme municipal d’Almenara, o bé trobar-se el domicili fiscal a Almenara amb data anterior al dia 1 del mes en què es presente la sol·licitud. Finalment han de trobar-se en funcionament en data 31 de març de 2021.

Assenyalar que no podran accedir a aquestes ajudes aquells autònoms col·laboradors no titulars de la llicència d’activitat, així com aquells autònoms que ja hagen resultat beneficiaris de la convocatòria anterior d’ajudes directes del Pla Resistir, així com tots els que segons el Reial decret 465/2020, de 17 de març, van ser considerats com a imprescindibles i no van veure suspesa la seua activitat comercial.

Cal recordar que el muntant global de les Ajudes Parèntesis del Pla Resistir per a Almenara és de 143.522 euros que són finançats en un 15% per l’Ajuntament d’Almenara que aportarà 21.528,30 euros, un 22,5% la Diputació de Castelló que aportarà 32.292,45 euros i un 62,5% per la Generalitat Valenciana que destinarà 89.701,25 euros, entitat que a més ha avançat els diners. Cal recordar que en la primera fase van accedir 37 empreses, invertint un import de 86.600 euros del global, amb el que per a aquesta nova fase es destinaran els 56.922 restants.

 

deja tu comentario

0